Виноградівський заклад дошкільної освіти ясла-садок «Буратіно» Арцизької міської ради
Правила прийому

          ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  
          в ЗДО «БУРАТІНО»
 
І.) Документи, які необхідні для зарахування дитини:
У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати директору закладу дошкільної освіти окрім Направлення у даний дошкільний заклад, виданого реєстратором відділу освіти, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):
Заява батьків або особи, яка їх замінює.
Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад.
Свідоцтво про народження дитини.
 
 
ІІ.)  Під час прийому дитини до ЗДО, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. (п. 7 Положення «Про заклад дошкільної освіти»).
ІІІ.) Питання про відвідування дошкільного закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».
ІV.) Інформація щодо відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі з різних причин
Діти з ознаками інфекційного захворювання до ЗДО не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.
Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання (витяг з Санітарного регламенту для ЗДО).
За рекомендацією лікарів після тимчасової відсутності у закладі більше 5 днів, дитина приймається у дошкільний навчальний заклад з медичною довідкою.
V.) Збереження місця за дитиною та відрахування дитини з закладу дошкільної освіти
Відповідно до п. 11 Положення про дошкільний навчальний заклад за дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ЗДО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 
ЗА БАЖАННЯМ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ;
• НА ПІДСТАВІ МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДАНОГО ТИПУ;
• У РАЗІ НЕСПЛАТИ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН БАТЬКАМИ АБО ОСОБАМИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ ПРОТЯГОМ ДВОХ МІСЯЦІВ АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ПИСЬМОВО ПОВІДОМЛЯЄ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ПРО ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ НЕ МЕНШ ЯК ЗА 10 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ.
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може бути здійснено (п. 12 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»):
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі;
- за бажанням батьків або осіб. які їх замінюють;